Tuntutan Tabung Kebajikan Bersama

Category: Pengumuman Hits: 6387

Semua permohonan untuk mendapatkan bantuan derma "Tabung Kebajikan Bersama" hendaklah dibuat dalam tempoh 100 hari dari tarikh kejadian

*Sila rujuk buku Peraturan Tabung Kebajikan Bersama KKUiTMB untuk maklumat lanjut