Category: Biro Hits: 5083

Fungsi

Fungsi utama biro ini adalah untuk menguruskan hal ehwal anggota dalam aspek pengagihan derma kepada anggota koperasi yang merangkui sumbangan/derma berbentuk seperti berikut:-

  1. Mewujudkan dan menantapkan sistem pengurusan sumber manusia koperasi kakitangan UiTM Berhad
  2. Bertanggungjawab memastikan sistem komunikasi dan hal ehwal korporat koperasi kakitangan UiTM Berhad sentiasa berada ditahap yang cemerlang
  3. Memantapkan sistem pengurusan dan pentadbiran koperasi secara menyeluruh bagi memastikan operasi koperasi berjalan lancar dan efektif