Category: Biro Hits: 4719

Fungsi dan Objektif

  1. Menjana penambahan pendapatan koperasi
  2. Mecari peluang perniagaan seperti menyediakan perkhidmatan pembekalan kepada UiTM dan agensi yang bersesuaian mengikut kemampuan koperasi.
  3. Bertanggung jawab bagi menentukan aktiviti kepenggunaan yang meluas dan perlbagai dengan melantik seberapa banyak agen perniagaan bagi memudahkan anggota mendapatkan perkhidmatan
  4. Merancang dan menyusun strategi perniagaan sama ada dengan usaha sama dengan syarikat luar bagi melaksankan projek jangka panjang di semua Kampus UiTM
  5. Merebuat seberapa banyak peluang perniagaan yang terbuka luas di UiTM
  6. Menguruskan pelaburan koperasi dalam jangka pendek dan juga jangka panjang