Category: Biro Hits: 5311

Fungsi Utama

Fungsi utama biro adalah seperti berikut:-

  1. Menyediakan aktiviti/program/kegiatan pelancongan yang berkualiti bagi menggalakkan penglibatan dan penghayatan masyarakat terhadap industri pelancongan.
  2. Mempromosikan aktiviti pelancungan di peringkat domestik dan antarabangsa.
  3. Memberi peluang kepada ahli-ahli Koperasi yang berkelayakan melancong berkonsepkan "Melancong Dahulu Bayar Kemudian"
  4. Meningkatkan sinergi dan kerjasama di antara koperator sektor pelancongan dan kebudayaan untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah destinasi terpilih
  5. Pihak koperasi menerima beberapa buah syarikat pelancongan sebagai smart partnership untuk melaksanakan aktiviti di atas.