Category: Mengenai Kami Hits: 8228

Mengenai Koperasi Kakitangan UiTM Berhad

Matlamat

Koperasi ini ditubuhkan untuk meningkat kepentingan ekonomi anggota-anggotanya mengikut prinsip-prinsip koperasi. Disamping itu,koperasi juga ditubuhkan bagi membantu kakitangan UiTM yang menganggotai koperasi. Oleh itu, koperasi telah menyediakan satu rangkaian aktiviti yang membolehkan setiap anggotanya menikmati kemudahan serta perkhidmatan dalam bentuk kebajikan atau tanggungan mudah.

Fungsi

Fungsi utama koperasi ini adalah untuk menjalankan aktiviti :-

  • Kredit
  • Pengguna
  • Perkhidmatan

Prinsip

Prinsip keanggotaan adalah : -

  • Keanggotaan sukarela dan terbuka
  • Kawalan demokratik oleh anggota
  • Penglibatan ekonomi oleh anggota
  • Autonomi dan kebebasan
  • Pendidikan, latihan dan maklumat
  • Kerjasama antara koperasi
  • Mengambil berat terhadap masyarakat

Faaedah

Faedah yang di perolehi oleh ahli adalah :-