Category: Mengenai Kami Hits: 32720

Keahlian Koperasi UiTM Berhadi

Keanggotaan Koperasi ini terbuka kepada : -

Seseorang yang ingin menjadi anggota koperasi ini mestilah : -

Permohonan untuk menjadi anggota : -

Permohonan menjadi anggota hendaklah dibuat dalam borang rasmi Koperasi ini dan dialamatkan kepada setiausaha koperasi atau pegawai koperasi yang dipertanggungjawabkan.

Bayaran Masuk : -