Category: Perkhidmatan Hits: 9959

Sumbangan dan Derma

Kadar sumbangan

Sumbangan Perkahwinan

Sumbangan ini diwujudkan untuk membantu anggota untuk perkawinan yang pertama kali sahaja

Kadar sumbangan

Sumbangan Keguguran

Sumbangan ini diwujudkan untuk membantu anggota / tanggungan yang keguguran.

Sumbangan kerana Keguguran sebanyak RM300.00. Jika suami juga adalah anggota Koperasi, maka layak mendapat sumbangan yang sama RM300.00

Sumbangan Menunaikan ibadah haji sahaja.

Sumbangan ini diwujudkan untuk membantu anggota yang pergi menunaikan ibadah haji.

Sumbangan menunaikan haji adalah sebanyak RM300.00. Sumbangan hanya layak diberikan untuk kali pertama sahaja.