Category: Perkhidmatan Hits: 10534

Sumbangan ini boleh diterima oleh anggota sekiranya tanggungan atau ibu/bapa anggota meninggal dunia. Waris pula akan menerima sumbangan sekiranya anggota itu sendiri meninggal dunia.

Kadar sumbangan