Category: Perkhidmatan Hits: 8693

Sumbangan ini adalah untuk tanggungan anggota koperasi yang mendapat keputusan cemerlang dalam keputusan akademik mereka.

Had sumbangan

01 Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR)
RM100.00 - Mendapat 6A dalam mana-mana enam (6) mata pelajaran

02 Pentaksiran Tingkatan Tiga (PT3)
RM200.00 - Mendapat 8A dalam mana-mana lapan (8) mata pelajaran (Kecuali Lisan).

03 Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
RM300.00 - Sekurang kurangnya mendapat 7A dalam mana-mana mata pelajaran.

04 Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau setaraf
RM400.00 - mendapat sijil penuh dan mendapat 2.5 GPA bagi tiga (3) mata pelajaran

05 Tamat Pengajian Di IPTA (AWAM)
RM500.00 - mendapat sekurang-kurangnya kelayakan tamat dengan CGPA 3.5 ke atas. atau lulus di peringkat Pengajian Perubatan.