Help Desk : +603 5519 5912 +603 5510 4512 +603 5512 0689 | Fax : +603 5513 0540 | Emel : info@uitmkoop.com.my

Pengeluaran Caruman 60 Peratus

Kelayakan anggota untuk mengeluarkan 60% daripada jumlah caruman terkumpul untuk tujuan:

 • Menunaikan Umrah/Haji
 • Pembelian harta tetap, rumah ataupun tanah.
 • Membiayai pelajaran untuk diri sendiri ataupun tanggungan.

Syarat-syarat utama memohon :

 • Tiada sebarang pembiayaan dengan Koperasi Kakitangan UiTM Berhad.
 • Pemohonan perlulah dibuat secara bertulis, dan disertakan dengan bukti-bukti yang berkenaan..
 • Pemohonan kedua hanya boleh dilakukan selepas 10 tahun daripada tarikh permohonan pertama yang diluluskan.
 • Jumlah caruman terkumpul semasa pemohonan adalah perlu melebihi RM 5,000.

Tujuan pajak gadai (Ar-Rahnu) ini ialah untuk memberi perkhidmatan kepada anggota-anggota yang memerlukan khidmat gadaian mengikut syariat Islam.

Peraturan membuat gadaian

 • Menggunakan Borang ARI dengan melengkapkan bahagian A dan serahkan bersama kad pengenalan anggota ketika membuat gadaian.
 • Barang gadaian yang diserah akan dinilaikan berdasarkan harga pasaran.
 • Penggadai berhak mendapat pinjaman hanya sebanyak tidak lebih daripada 60% daripada nilai harga emas yang digadai, tertakluk kepada Aturan 7
 • Nilai harga barang yang dinilai adalah muktamad
 • Setelah pemegang gadai dan anggota bersetuju, ijab kabul disempurnakan penggadai akan diberi satu Tiket Gadai seperti Borang AR2.
 • Semua peraturan dan kelayakan adalah tertakluk kepada aturan-aturan undang-undang kecil Koperasi Kakitangan UiTM Berhad dan pindaan ke atasnya dari semasa ke semasa.

Had Pinjaman

Amaun pinjaman yang boleh diberi adalah tidak lebih daripada 60% daripada nilai (emas) barang yang digadai, tertakluk kepada maksima sebanyak RM5,000.00 atau yang mana lebih mudah. Walau bagaimanapun pihak pemegang gadai berhak mengurangkan had maksima ini dalam keadaan yang difikirkan munasabah.

Tempoh Gadaian

Tempoh gadaian ialah tiga bulan. Walaubagaimanapun, penggadai boleh memohon untuk melanjutkan tempoh selama tiga bulan lagi dengan syarat ia membayar semua upah bagi tempoh tiga bulan yang telah luput.

Bayaran Pentadbiran

Tiap-tiap urusniaga gadaian akan dikenakan bayaran pentadbiran sebanyak RM1.00

Bayaran Pentadbiran

Tiap-tiap urusniaga gadaian akan dikenakan bayaran pentadbiran sebanyak RM1.00

Upah

Bayaran upah berasaskan kepada nilai semasa barang yang digadaikan, adalah seperti berikut:

 • RM1.00 - RM 500 / RM0.50 setiap RM100 / Sehari hingga 30 hari
 • RM501 - RM1,000 / RM0.60 setiap RM100 / Sehari hingga 15 hari
 • RM2,001 - RM10,000 / RM0.70 setiap RM100 / Sehari hingga 15 har

Kepada semua anggota koperasi yang ingin memperbarui takaful kenderaan masing - masing, anda boleh menghubungi Pejabat Koperasi dan boleh membuat bayaran secara ansuran.Bagi kakitangan UiTM yang bukan anggota koperasi juga digalakkan untuk memperbaharui takaful kenderaan melalui koperasi.

Sumbangan dan Derma

Kadar sumbangan

 • Badan-badan kebajikan yang diiktiraf untuk meneruskan aktiviti kebajikan
 • Menderma kepada badan-badan yang dianjurkan oleh Kerajaan bagi pembangunan masyarakat. Sumbangan sehingga RM500.00

Sumbangan Perkahwinan

Sumbangan ini diwujudkan untuk membantu anggota untuk perkawinan yang pertama kali sahaja

Kadar sumbangan

 • Sumbangan kerana perkahwinan (Pertama kali sahaja) RM100

Sumbangan Keguguran

Sumbangan ini diwujudkan untuk membantu anggota / tanggungan yang keguguran.

Sumbangan kerana Keguguran sebanyak RM300.00. Jika suami juga adalah anggota Koperasi, maka layak mendapat sumbangan yang sama RM300.00

Sumbangan Menunaikan ibadah haji sahaja.

Sumbangan ini diwujudkan untuk membantu anggota yang pergi menunaikan ibadah haji.

Sumbangan menunaikan haji adalah sebanyak RM300.00. Sumbangan hanya layak diberikan untuk kali pertama sahaja.

Pengerusi

Kejayaan Koperasi Kakitangan UiTM Berhad adalah kerana adanya tadbir urus yang professional, sokongan daripada ahli yang sentiasa bersama-sama memacu ke arah kejayaan, Bak kata pepatah "Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat".

Profesor Madya Dr. Zulkifli Abd. Latiff

Kalendar Aktiviti

No events

Who's online

We have 52 guests and no members online

Hubungi Kami

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  +603 5519 5912
  +603 5510 4512
  +603 5512 0689
  +603 5513 0540
  B-13, Worldwide@7, Jalan Lazuardi 7/29, Seksyen 7, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, MALAYSIA.

Media Social