Category: Perkhidmatan Hits: 6652

Pinjaman IPT

Pembiayaan ini disediakan untuk anggota atau tanggungan yang ingin menyambung pelajaran ke institusi pengajian tinggi. Tertakluk kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh koperasi Kelayakan pembiayaan