Category: Uncategorised Hits: 8492

Lembaga boleh meluluskan segera permohonan pinjaman kecemasan ini kepada anggota-anggota yang memohon dengan syarat bahawa pembiayaan tidak melebihi RM1,000.00 setahun. Kelulusan permohonan adalah berasaskan kepada bukti-bukti yang nyata yang disokong oleh dokumen-dokumen yang sah.