Category: Perkhidmatan Hits: 12558

Pembiayaan Pengguna ( Barangan )

Bagi pembiayaan ini peminjam memerlukan penjamin yang terdiri daripada anggota Koperasi yang layak untuk menjamin tertakluk kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Koperasi.

RM 1,000.00 - RM 20,000.00

Syarat kelayakan

  • Dua (2) orang penjamin bagi anggota yang pendapatan di bawah RM2,000.00 atau;
  • Satu (1) orang penjamin bagi anggota yang pendapatan telah melebihi RM2,000.00;

RM 20,001.00 - RM 50,000.00

Syarat kelayakan

  • Dua (2) orang penjamin bagi anggota yang pendapatan di bawah RM4,000.00 atau;
  • Satu (1) orang penjamin bagi anggota yang pendapatan telah melebihi RM4,000.00 atau;

RM 50,001.00 - RM 100,000.00

Syarat kelayakan

  • Dua (2) orang penjamin bagi anggota yang pendapatan di bawah RM7,000.00 atau;
  • Satu (1) orang penjamin bagi anggota yang pendapatan telah melebihi RM7,000.00 atau;

RM 100,001.00 - RM 150,000.00

Syarat kelayakan

  • Dua (3) orang penjamin bagi anggota yang pendapatan di bawah RM10,000.00 atau;
  • Satu (2) orang penjamin bagi anggota yang pendapatan telah melebihi RM10,000.00
Nota : Pihak Koperasi berhak menambah bilangan penjamin jika difikirkan perlu.

Kelayakan Pembiayaan

Bagi Pembiayaan Pengguna ( Barangan ), kelayakan pinjaman adalah 25 bulan gaji pokok atau RM150,000.00 yang mana kurang, tertakluk kepada potongan sedia ada anggota tidak melebihi 60% daripada gaji pokok, Kadar faedah adalah 4% dan 5% dan pembiayaan maksima mencapai RM 150,000.00.

Pengiraan tiada potongan tetap

Gaji Pokok x 25 = Kelayakan
Kelayakan tidak lebih dari RM 150,000.00

Pengiraan ada potongan tetap

Jumlah Pendapatan x 60% = A
A - Potongan Tetap = B
B x 60% = C
C x 120 Bulan = D
D = Kelayakan (Tidak melebihi RM 150,000.00)