Category: Perkhidmatan Hits: 11222

Pembiayaan Tunai 90% Caruman

Pihak Koperasi juga ada menyedia Pembiayaan Tunai 90% caruman, dalam perkara ini pembiayaan tidak memerlukan penjamin tetapi jaminan pinjaman ini adalah di atas caruman anggota yang meminjam. Tertakluk kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh koperasi. Kelayakan Pembiayaan :-