Category: Perkhidmatan Hits: 16078

Pembiayaan Tunai Berjamin

Bagi pembiayaan ini peminjam memerlukan penjamin yang terdiri daripada anggota Koperasi yang layak untuk menjamin tertakluk kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Koperasi.

RM 1,000.00 - RM 20,000.00

Syarat kelayakan

  • Dua (2) orang penjamin bagi anggota yang pendapatan di bawah RM2,000.00 atau;
  • Satu (1) orang penjamin bagi anggota yang pendapatan telah melebihi RM2,000.00;

RM 20,001.00 - RM 50,000.00

Syarat kelayakan

  • Dua (2) orang penjamin bagi anggota yang pendapatan di bawah RM4,000.00 atau;
  • Satu (1) orang penjamin bagi anggota yang pendapatan telah melebihi RM4,000.00 atau;

RM 50,001.00 - RM 100,000.00

Syarat kelayakan

  • Dua (2) orang penjamin bagi anggota yang pendapatan di bawah RM7,000.00 atau;
  • Satu (1) orang penjamin bagi anggota yang pendapatan telah melebihi RM7,000.00 atau;

RM 100,001.00 - RM 150,000.00

Syarat kelayakan

  • Dua (3) orang penjamin bagi anggota yang pendapatan di bawah RM10,000.00 atau;
  • Satu (2) orang penjamin bagi anggota yang pendapatan telah melebihi RM10,000.00
Nota : Pihak Koperasi berhak menambah bilangan penjamin jika difikirkan perlu.

Kelayakan Pembiayaan

Bagi Pembiayaan Tunai Berjamin, kelayakan pinjaman adalah 25 bulan gaji pokok atau RM150,000.00 yang mana kurang, tertakluk kepada potongan sedia ada anggota tidak melebihi 60% daripada gaji pokok, Kadar faedah adalah 4% dan 5% dan pembiayaan maksima mencapai RM 150,000.00.

Pengiraan tiada potongan tetap

Gaji Pokok x 25 = Kelayakan
Kelayakan tidak lebih dari RM 150,000.00

Pengiraan ada potongan tetap

Jumlah Pendapatan x 60% = A
A - Potongan Tetap = B
B x 60% = C
C x 120 Bulan = D
D = Kelayakan (Tidak melebihi RM 150,000.00)